E.M. Trade, s.r.o. - Pocertifikačný servis

Pocertifikačný servisInterné audity:

 

 • Vypracovanie „Programu interných auditov“ a jeho pravidelné aktualizácie
 • Vypracovanie „Plánov konkrétnych interných auditov“
 • Vykonanie interných auditov v sídle spoločnosti a na prípadných prevádzkach, stavbách...
 • Kontrola plnenia programu interných auditov a opatrení k náprave z minulých auditov
 • Záznamy o nezhode/nedostatkoch systému
 • Odporúčania na zlepšenie zavedeného systému
 • Vypracovanie správ z interných auditov o ich priebehu a výsledkuPreskúmanie dokumentácie:

 

 

 • Preverenie zhody dokumentácie systému s požiadavkami danej normy
 • Preverenie nadväznosti jednotlivých prvkov
 • Návrhy zmien riadenej dokumentácie
 • Odborná pomoc pri spracovaní dokumentov typu: ciele na nový rok, správa z preskúmani vedením na základe podkladov dodaných manažmentom
 • Záznamy o nezhode, správa o preverení riadenej dokumentácie
 • Bonus: Bezplatná aktívna účasť nášho zástupcu dozorových (recertifikačných) auditoch, ktoré vykonáva každoročne certifikačný orgán.

 

 Školenia


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS