E.M. Trade, s.r.o. - ISO/TS 16949

ISO/TS 16949 Osobitné požiadavky na používanie normy ISO 9001 v organizáciách na výrobu automobilov a náhradných dielov

Vysoké nároky zákazníkov na kvalitu, spoľahlivosť, bezpečnosť, ale i servis automobilov nie je možné dlhodobo plniť bez systémových opatrení vykonaných u výrobcov a dodávateľov do automobilového priemyslu. Nároky na kvalitu ešte zvyšuje i konkurencia medzi výrobcami automobilov, ktorí prenášajú svoje požiadavky na dodávateľov, ale i konkurencia medzi dodávateľmi. Kto chce byť dodávateľom do automobilového priemyslu, musí bezpodmienečne plniť požiadavky všeobecne uznávaných štandardov - takým je i norma ISO/TS 16949.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS