E.M. Trade, s.r.o. - ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvalityNorma ISO 9001:2015 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS