E.M. Trade, s.r.o. - OHSAS 18001

OHSAS 18001 Systém manažérstva BOZPSystém manažérstva umožní kontrolovať Vaše riziká pre BOZP, zdokonaľovať bezpečnosť v podniku a vytvárať bezpečné prostredie pre súčasných pracovníkov a dodávateľov. Systém manažérstva BOZP podľa OHSAS 18001 je komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS