E.M. Trade, s.r.o. - ISO 45001:2018 (OHSAS 18001)

ISO 45001 (OHSAS 18001) Systém manažérstva BOZPSystém manažérstva umožní kontrolovať Vaše riziká pre BOZP, zdokonaľovať bezpečnosť v podniku a vytvárať bezpečné prostredie pre súčasných pracovníkov a dodávateľov. Systém manažérstva BOZP podľa ISO 45001 (OHSAS 18001) je komplexným systémom na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s medzinárodným významom pre všetky odvetvia priemyslu a služieb.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS