E.M. Trade, s.r.o. - ISO 27001

ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnostiTáto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti informácií a organizácie týmto certifikátom preukazujú svoju schopnosť trvalo uplatňovať bezpečnostné opatrenia, chrániace informačné aktíva, s cieľom poskytnúť istotu svojim partnerom o dostatočnej úrovni zabezpečenia informácií. Informácie sú najdôležitejšou súčasťou dnešného života. Spoločnosť samotná je závislá na zrýchlenom toku informácií, ich zodpovedné spracovanie a bezpečnosť sa stáva teraz dôležitejším ako kedykoľvek predtým.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS