E.M. Trade, s.r.o. - ISO 13485

ISO 13485 Požiadavky pre výrobcov a dodávateľov zdravotníckych pomôcok

 

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 13485  - vzťahujúci sa na nástroje v zdravotníckej technike, má vyslovene regulačné účely a predstavuje „most" medzi systémom manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 a direktívami, vzťahujúcimi sa na nástroje v zdravotníckej technike.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS