E.M. Trade, s.r.o. - ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstvaNorma ISO 14001 definuje zásady ekologického systému riadenia, podľa ktorého organizácie kontrolujú svoj vplyv na životné prostredie. Poslaním normy je teda integrovať systém environmentálneho manažérstva do kľúčových oblastí manažmentu organizácie. Je ju možné uplatniť v organizáciách všetkých typov a veľkostí, a v rôznych odboroch podnikania.


Created by: K_CORP s.r.o. | Powered by: K_CMS